submenu

10 vragen - 6. Waarom is België niet tweetalig?

6. Waarom is België niet gewoon tweetalig?

Hoewel België drie officiële talen heeft, is enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest officieel tweetalig. De andere deelstaten zijn officieel eentalig. Dat is het gevolg van een politieke evolutie die al startte bij de oprichting van België in 1831.

België is niet twee- of drietalig. Dat zou immers betekenen dat op elke plek in het land zowel Frans als Nederlands wordt gesproken, zowel door de bevolking als door de overheid. België is ingedeeld in drie eentalige taalgebieden en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Veel buitenlanders stellen zich de vraag waarom België niet gewoon volledig tweetalig is. Dat lijkt wellicht het meest logisch en zou de complexe structuur die we vandaag kennen overbodig maken, maar de geschiedenis heeft er anders over beslist.

Bij de oprichting van België werd Frans als de standaardtaal geïntroduceerd door een bestuurlijke elite die zich beriep op de taalvrijheid om de taal van de meerderheid van de gewone bevolking niet te moeten kennen. Geleidelijk aan groeide daartegen het verzet in Vlaanderen, waar veel Nederlandstaligen heil zagen in beschermende taalwetten. Zulke wetten moesten leiden tot een gelijkwaardige behandeling van het Nederlands en het Frans in alle maatschappelijke sectoren. Onmiddellijk na de invoering van de taalwetten ontstond het probleem van de handhaving ervan. Degenen die de lagere statustaal - het Nederlands - niet wilden leren, gingen tegenwerken. Dat legde de beperktheid van taalwetten bloot. Later zou de Vlaamse Beweging dan ook pleiten voor afgebakende taalgebieden.

De indeling van België in taalgebieden kwam er uiteindelijk met het vastleggen van de taalgrens in 1962. Dat maakt de verdeling strikt maar duidelijk: in Brussel is zowel het Nederlands als het Frans een officiële taal, in Vlaanderen is dat enkel het Nederlands, in Wallonië enkel het Frans.

'Veel buitenlanders stellen zich de vraag waarom België niet gewoon volledig tweetalig is. Dat lijkt wellicht het meest logische en zou de complexe structuur die we vandaag kennen overbodig maken maar de geschiedenis heeft er anders over beslist.'